બ્રેડફર્ડમાં કુલસુમા અખ્તરની હત્યાના આરોપસર હબીબુર માસુમની ધરપકડ

  -/1
by garvigujarat
Published: April 10, 2024 (2 months ago)
બ્રેડફર્ડમાં બ્રેડફર્ડ સિટી સેન્ટરમાં વેસ્ટગેટ પાસે પ્રામમાં પોતાના બાળકને લઇ જઇ રહેલી 27 વર્ષીય કુલસુમા અખ્તર પર તા. 7ને શનિવારે 3:20 કલાકે બપોરે જીવલેણ હુમલો કરી હત્યા કરવાની શંકાના આધારે તા. 9ના રોજ બકિંગહામશાયરના એલ્સ્બરીના 25 વર્ષીય હબીબુર માસુમની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.